Možná si říkáte, co je to za hloupost, dávat si na web slovo „nevidomá“.

Není to hloupost. Je to záměr. Raději dopředu avizuji co mám a čeho mám méně, aby nedocházelo k nedorozuměním.

Jsem prakticky nevidomá, dokonce prakticky hluchoslepá, to znamená, že mám kombinaci zrakové a sluchové vady, tzv. Usherův syndrom.

Vnímám to jako přednost. Umožňuje mi to lépe cítit hmatem i čichem.